Den livsfarliga ”negerbollen”

Eller är det PK som är det farliga?

Jag vet att det finns vänner, släkt och bekanta som röstar på ett främlingsfientligt parti, men ingen säger något, och hur ska man då debattera?
Man kan fråga sig om det är ett friskhetstecken att de inte säger något, då vet de ju att de har ett feltänk. Men det kan också vara så att de kvävs av att fördömas av oss som anses PK. För egen del måste jag skicka alla signaler jag kan om fascism, de får förlåta.

Chokladbollen hade till början av 2000 talet ett accepterat namn som ”negerboll” men i upplysningens tid kom någon på att ordet neger kan upplevas som stötande. Att ordet neger sannolikt kommer från spanskans negro spelar ingen roll, nu är det ett förminskande, rasistisk skällsord. Vi som tappert försöker upprätthålla en humanistisk grundsyn blir dock förvirrade då t.ex. svarta amerikaner kan kalla varandra ”nigger” i all vänskaplighet. Här hemma är det ungefär som att någon som arbetar med städning kallar sig städare och vi med andra arbeten ska säga lokaltekniker. Att uttrycken ”blattar och svennar” är etablerade i våra berömda förorter gör det än mer förvirrande.

Varför är då bollen farlig?
Som en symbol för det politiskt korrekta är bollen en kvittens på att vi inte vågar diskutera främlingsfientlighet och rasism i ett öppet klimat. Att säga att en enskild invandrare har gjort ett fel eller är korkad upplevs som rasism, även om det är sant.
Mona Sahlin, idag nationell samordnare mot våldsbejakande extremism säger: ”Istället för att blir arg måste vi älska varandra mer” och det är givetvis något man kan ställa upp på.
I det fall hon även talat om att de som migrerar till ett annat land både har rättigheter och skyldigheter och att vi skall upprätthålla dessa självklarheter tror jag hon fick mer respons i ett bredare samhällsskick, oavsett politisk åskådning.

Summan av detta är att vi som kan betecknas som politiskt korrekta kväver dem som uttrycker en annan åsikt vilket skapar utrymme för populistiska partier. I dagsläget delas landet alltmer i två grupperingar, humanism och dogmatism. Alltså, den enskilda människans värde mot cynism, diskriminering och stigmatisering. Frågan är hur långt det får gå?

Att påverka genom information och utbildning är vårt ansvar, frågan är dock om möjligheterna finns då det kan vara försent, d.v.s. samhället har reagerat alldeles för lamt och låtit de främlingsfientliga från början naiva krafterna växa till en fascistisk rörelse  som enbart med ont kan fördrivas.

Varför är det då svårt?
WAIS-testet (Wechsler Adult Intelligence Scale IV) ger lite procentsatser som för en pessimist kan förklara varför vi måste ”gilla läget” men kanske också förstå vilka som är lättledda.
WAIS används i huvudsak för att utröna vilken nivå en individ befinner sig på i t.ex. en neuropsykiatrisk utredning.
IQ i % av befolkningen
Under 70: mycket låg cirka 2,2 %
70-79: låg cirka 6,7 %
80-89: under normal cirka 16,1 %
90-109: normal cirka 50,0 %
110-119: över normal cirka 16,1 %
120-129: hög cirka 6,7 %
130+: mycket hög cirka 2,2 %
IQ mellan 70 och 85 benämns som normal begåvnings nedre del eller svag begåvning och är inte ovanligt, medan personer med ett IQ under 70 ofta uppfyller kriterierna för någon form av mental utvecklingsstörning.
Om man tittar på procentsatserna ser man initialt de som har mycket låg begåvning (2,2%) och de röstar förmodligen ej själva, möjligen genom ombud.
Därefter följer låg och under normalbegåvade med tillsammans 22,8%.
Att Sveriges största främlingsfientliga parti idag enligt opinionsinstituten ligger på ca 20% kan ju vara en tillfällighet.

Dags för en kaffe med chokladboll.

UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women and children

UN refugee agency receives ’credible’ reports of violence and abuse against women and minors as they transit Europe, calls for action to ensure their protection.

Källa: UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women and children

Har vi råd att hjälpa dessa människor?
Vi har råd med med att kasta mat, slösa i julhandeln (miljarder), köpa ipad till barn och barnbarn, kräva att skolan och dagis tar ansvar för att ge våra barn näringsriktig mat då föräldrar inte orkar och lägga allt ansvar på samhället och inte ta något själv.

VI HAR RÅD!

Integration/assimilering?

Förhoppningsvis har du som scrollar på Facebook, skrämd av alla skrönor om invandrare utan att redovisa dina egna åsikter hittat hit.
Vad är integration för dig? Att de som kommer till Sverige skall anamma svenska seder och bruk? Eller vad?

Om vi tar hjälp av Wikipedia kommer vi en bit på väg.
”I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.”
Observera sista stycket ”där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär”. Visst är det det vi vill. Givetvis ska pizzabagaren vara kvar! Eller?

Det finns en fortsättning på resonemanget, menar du med integration assimilering? Det syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.
Nej, det är givetvis omöjligt, varje individ har sin historia och den finns där, oavsett vi vill det eller inte.

Nästa gång någon säger integration, menar den då assimilering?

Exempel på integration är:
Hansatyskar under medeltiden.
Finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet.
Zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet.
Valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet.
Savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen, det som nu kallas finnmarkerna
Judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet
Franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
Italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
Skottar som bland annat startade bryggerier

Vem vet, du kanske känner någon eller till och med är någon av ovanstående? Välkommen till Sverige!

Migration är utveckling, utveckling är migration

”Migration är utveckling, utveckling är migration” Bruce Jenks.

”Migration skapar en positiv spiral som det är ett mysterium att vi inte arbetat in i alla våra planer för utveckling lokalt och globalt. Landet eller regionen som personen lämnar får förutom pengarna som skickas hem också en del av all kunskap och som man får i sin nya omgivning, säger Bruce Jenks. Inte heller det kunskapsbortfall, ”brain drain” man brukar tala om att omfattande migration kan leda till, är ett reellt hot, enligt rapporten.”

Just nu rapporteras det bara om hur höga kostnaderna är, både från politiker och media. Oavsett vilket perspektiv man har är det väl ingen som på allvar menar att mänskligt kapital är något dåligt.
Är det ras, religion eller hudfärg man är rädd för är det fakta att människor alltid rört sig mellan länder av olika orsaker.

Asylboende i Munkedal i lågor – Nyheter | SVT.se

Ett asylboende i Munkedals kommun eldhärjades på tisdagmorgonen. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand.– Det här har inte startat på något naturligt sätt, säger Anki Larsson, biträdande vakthavande befäl i polisregion Väst.

Då detta nu skett flera gånger går vår statsminister ut och visar med kraft att regeringen avser sätta in kraftåtgärder för att stoppa den inhemska terrorismen. Han säger ”ett sånt Sverige vill vi inte ha” och förövarna slutar då med terrorn……….. eller?

Källa: Asylboende i Munkedal i lågor – Nyheter | SVT.se

Migration

2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Man kan inte med den bästa vilja säga att det fungerar…

I nuläget kommer stora flyktingströmmar in i Europa, främst från det krigsdrabbade Syrien. De människorna har ett mål. Att fly från kriget, överleva och skapa en framtid. De möts vid länders gränser av bestialisk taggtråd utlagd av militär som blint lyder order. Order som givits av ”demokratiskt” valda ledare. I vårt land växer främlingsfientligheten med rasande fart, närmast att beteckna som ett humanistiskt haveri. Ett främlingsfientligt enfrågeparti parti växer snabbt och landets journalister missar att djupintervjua företrädarna för att på så vis visa den intellektuella härdsmältan.

Vi har alltid röstat rött eller blått i Sverige, skämtsamt har vi sagt, att rösta rött, men lev blått. Det är ett bra skämt, det visar att det trots motsättningar mellan partierna, politiker kompromissar för landets bästa. Nu har vi ett svart parti och det växer. Andelen lågutbildade väljare till det partiet är som dess politiker, flest av alla partier.

Sveriges gränser har förändrats under århundradena, gränser som på ett löjligt sätt satts av forntida makthavare. I och med EU kunde gränserna suddas ut lite med t.ex. Schengenavtalet så att att fredsprojektet EU skulle stärkas. Det arbetet riskerar nu att raseras med oöverskådliga följder.

Ordet rasism är för mig förlegat då det betyder att någon annan ras är sämre än min egen och jag tror inte att det är så många som är riktiga rasister. Däremot är främlingsfientligheten mycket stark och i dagsläget tycks den humanistiska idén vara starkt nedtryckt. Att hävda den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet känns lite malplacerat.

Att länder som är tättbefolkade som i Mellaneuropa känner att de har problem är förståeligt när det kommer mycket människor. Men att vi som har ett stort land med lite befolkning inte tar till vara möjligheterna är obegripligt. Av alla flyktingar som kommer är många engelsktalande, utbildade och vill ha arbete. I klartext, de kan bli goda skattebetalare som den övervägande delen av alla invandrare i Sverige. Varför finns rädslan? Att de skall förstöra vår kultur? Vilken kultur är i så fall svensk? Älgjakten?
Om man nu inte tycker om andra kulturer, sluta då att åka på semester till Medelhavet och Karibien.