Den livsfarliga ”negerbollen”

Eller är det PK som är det farliga?

Jag vet att det finns vänner, släkt och bekanta som röstar på ett främlingsfientligt parti, men ingen säger något, och hur ska man då debattera?
Man kan fråga sig om det är ett friskhetstecken att de inte säger något, då vet de ju att de har ett feltänk. Men det kan också vara så att de kvävs av att fördömas av oss som anses PK. För egen del måste jag skicka alla signaler jag kan om fascism, de får förlåta.

Chokladbollen hade till början av 2000 talet ett accepterat namn som ”negerboll” men i upplysningens tid kom någon på att ordet neger kan upplevas som stötande. Att ordet neger sannolikt kommer från spanskans negro spelar ingen roll, nu är det ett förminskande, rasistisk skällsord. Vi som tappert försöker upprätthålla en humanistisk grundsyn blir dock förvirrade då t.ex. svarta amerikaner kan kalla varandra ”nigger” i all vänskaplighet. Här hemma är det ungefär som att någon som arbetar med städning kallar sig städare och vi med andra arbeten ska säga lokaltekniker. Att uttrycken ”blattar och svennar” är etablerade i våra berömda förorter gör det än mer förvirrande.

Varför är då bollen farlig?
Som en symbol för det politiskt korrekta är bollen en kvittens på att vi inte vågar diskutera främlingsfientlighet och rasism i ett öppet klimat. Att säga att en enskild invandrare har gjort ett fel eller är korkad upplevs som rasism, även om det är sant.
Mona Sahlin, idag nationell samordnare mot våldsbejakande extremism säger: ”Istället för att blir arg måste vi älska varandra mer” och det är givetvis något man kan ställa upp på.
I det fall hon även talat om att de som migrerar till ett annat land både har rättigheter och skyldigheter och att vi skall upprätthålla dessa självklarheter tror jag hon fick mer respons i ett bredare samhällsskick, oavsett politisk åskådning.

Summan av detta är att vi som kan betecknas som politiskt korrekta kväver dem som uttrycker en annan åsikt vilket skapar utrymme för populistiska partier. I dagsläget delas landet alltmer i två grupperingar, humanism och dogmatism. Alltså, den enskilda människans värde mot cynism, diskriminering och stigmatisering. Frågan är hur långt det får gå?

Att påverka genom information och utbildning är vårt ansvar, frågan är dock om möjligheterna finns då det kan vara försent, d.v.s. samhället har reagerat alldeles för lamt och låtit de främlingsfientliga från början naiva krafterna växa till en fascistisk rörelse  som enbart med ont kan fördrivas.

Varför är det då svårt?
WAIS-testet (Wechsler Adult Intelligence Scale IV) ger lite procentsatser som för en pessimist kan förklara varför vi måste ”gilla läget” men kanske också förstå vilka som är lättledda.
WAIS används i huvudsak för att utröna vilken nivå en individ befinner sig på i t.ex. en neuropsykiatrisk utredning.
IQ i % av befolkningen
Under 70: mycket låg cirka 2,2 %
70-79: låg cirka 6,7 %
80-89: under normal cirka 16,1 %
90-109: normal cirka 50,0 %
110-119: över normal cirka 16,1 %
120-129: hög cirka 6,7 %
130+: mycket hög cirka 2,2 %
IQ mellan 70 och 85 benämns som normal begåvnings nedre del eller svag begåvning och är inte ovanligt, medan personer med ett IQ under 70 ofta uppfyller kriterierna för någon form av mental utvecklingsstörning.
Om man tittar på procentsatserna ser man initialt de som har mycket låg begåvning (2,2%) och de röstar förmodligen ej själva, möjligen genom ombud.
Därefter följer låg och under normalbegåvade med tillsammans 22,8%.
Att Sveriges största främlingsfientliga parti idag enligt opinionsinstituten ligger på ca 20% kan ju vara en tillfällighet.

Dags för en kaffe med chokladboll.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.