Sputnik Sverige

Sputnik är ett nytt mediebolag med moderna multimediekontor i tiotals länder. Sputnik är en unik leverantör av ett alternativt nyhetsutbud och radioprogram genom att erbjuda en bredare bild av omvärlden och ett mångfacetterat urval av åsikter. Sputnik säger de osagda.

Källa: Sputnik Sverige

Det moderna kriget har nog startat och den här siten är ett exempel på hur man kan sprida desinformation, vida mer professionellt  än de naiva exemplen som finns i Sverige, som t.ex. avpixlat och fria tider.

Läs och ta varning!

Mer om det på: SVT länk

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.