Migration

2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Man kan inte med den bästa vilja säga att det fungerar…

I nuläget kommer stora flyktingströmmar in i Europa, främst från det krigsdrabbade Syrien. De människorna har ett mål. Att fly från kriget, överleva och skapa en framtid. De möts vid länders gränser av bestialisk taggtråd utlagd av militär som blint lyder order. Order som givits av ”demokratiskt” valda ledare. I vårt land växer främlingsfientligheten med rasande fart, närmast att beteckna som ett humanistiskt haveri. Ett främlingsfientligt enfrågeparti parti växer snabbt och landets journalister missar att djupintervjua företrädarna för att på så vis visa den intellektuella härdsmältan.

Vi har alltid röstat rött eller blått i Sverige, skämtsamt har vi sagt, att rösta rött, men lev blått. Det är ett bra skämt, det visar att det trots motsättningar mellan partierna, politiker kompromissar för landets bästa. Nu har vi ett svart parti och det växer. Andelen lågutbildade väljare till det partiet är som dess politiker, flest av alla partier.

Sveriges gränser har förändrats under århundradena, gränser som på ett löjligt sätt satts av forntida makthavare. I och med EU kunde gränserna suddas ut lite med t.ex. Schengenavtalet så att att fredsprojektet EU skulle stärkas. Det arbetet riskerar nu att raseras med oöverskådliga följder.

Ordet rasism är för mig förlegat då det betyder att någon annan ras är sämre än min egen och jag tror inte att det är så många som är riktiga rasister. Däremot är främlingsfientligheten mycket stark och i dagsläget tycks den humanistiska idén vara starkt nedtryckt. Att hävda den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet känns lite malplacerat.

Att länder som är tättbefolkade som i Mellaneuropa känner att de har problem är förståeligt när det kommer mycket människor. Men att vi som har ett stort land med lite befolkning inte tar till vara möjligheterna är obegripligt. Av alla flyktingar som kommer är många engelsktalande, utbildade och vill ha arbete. I klartext, de kan bli goda skattebetalare som den övervägande delen av alla invandrare i Sverige. Varför finns rädslan? Att de skall förstöra vår kultur? Vilken kultur är i så fall svensk? Älgjakten?
Om man nu inte tycker om andra kulturer, sluta då att åka på semester till Medelhavet och Karibien.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.