Migration är utveckling, utveckling är migration

”Migration är utveckling, utveckling är migration” Bruce Jenks.

”Migration skapar en positiv spiral som det är ett mysterium att vi inte arbetat in i alla våra planer för utveckling lokalt och globalt. Landet eller regionen som personen lämnar får förutom pengarna som skickas hem också en del av all kunskap och som man får i sin nya omgivning, säger Bruce Jenks. Inte heller det kunskapsbortfall, ”brain drain” man brukar tala om att omfattande migration kan leda till, är ett reellt hot, enligt rapporten.”

Just nu rapporteras det bara om hur höga kostnaderna är, både från politiker och media. Oavsett vilket perspektiv man har är det väl ingen som på allvar menar att mänskligt kapital är något dåligt.
Är det ras, religion eller hudfärg man är rädd för är det fakta att människor alltid rört sig mellan länder av olika orsaker.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.