Integration/assimilering?

Förhoppningsvis har du som scrollar på Facebook, skrämd av alla skrönor om invandrare utan att redovisa dina egna åsikter hittat hit.
Vad är integration för dig? Att de som kommer till Sverige skall anamma svenska seder och bruk? Eller vad?

Om vi tar hjälp av Wikipedia kommer vi en bit på väg.
”I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.”
Observera sista stycket ”där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär”. Visst är det det vi vill. Givetvis ska pizzabagaren vara kvar! Eller?

Det finns en fortsättning på resonemanget, menar du med integration assimilering? Det syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.
Nej, det är givetvis omöjligt, varje individ har sin historia och den finns där, oavsett vi vill det eller inte.

Nästa gång någon säger integration, menar den då assimilering?

Exempel på integration är:
Hansatyskar under medeltiden.
Finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet.
Zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet.
Valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet.
Savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen, det som nu kallas finnmarkerna
Judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet
Franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
Italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
Skottar som bland annat startade bryggerier

Vem vet, du kanske känner någon eller till och med är någon av ovanstående? Välkommen till Sverige!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.